1. Anasayfa
  2. İlim

Namaz’ın Sevâbını Elde Etmenin Şartları

Namaz’ın Sevâbını Elde Etmenin Şartları
0

Allâh Subhânehû ve Teâlâ’dan beş vakit namazın sevâbını elde etmek için yukarıda bildirilenlerle beraber şu hususlar da şart koşulmuştur: 

  • Namaz kılarken kastın, sâdece Allâh’ın rızasını kazanmak olması
  • Namaz kılanın yediği, giydiği ve namaz kıldığı yerin helâl olması

Not: Huşû’un noksanlığı namazın sevabını eksiltir, fakat namazı bozmaz. 

Başkalarının yanında namazı mükemmel bir şekilde kılıp, yalnızken bunu böyle yapmayana, namazı mükemmel kılmanın değil, sâdece namazın aslının sevâbı verilir.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir