Son Yazılar

20 Şubat 2024

Hanefî Mezhebine Göre Umre

Müslüman’ın ömründe bir defa umre yapması Sünnet-i Müekkede’dir. Fakat umreyi çokça yapmak özellikle Ramadân ayında müstehaptır. Umrenin Mîkatı Umrenin zaman…

20 Şubat 2024

Şâfiî Mezhebine Göre Hac

Haccın Farz Olmasının Şartları: Müslüman olmakBaliğ olmakAkıllı olmakHür olmakGücü yetmek Hac ibadeti için kişinin Müslüman olması şarttır. Çünkü hac bir…

20 Şubat 2024

Şâfiî Mezhebine Göre Umre

Müslüman’ın, ömründe bir defa umre yapması Şafiilerde farz, Hanefilerde Sünnet-i Müekkededir. Âlimlerin çoğuna göre umreyi çokça yapmak özellikle Ramadân ayında…