Son Yazılar

20 Şubat 2024

Hanefî Mezhebine Göre Umre

Müslüman’ın ömründe bir defa umre yapması Sünnet-i Müekkede’dir. Fakat umreyi çokça yapmak özellikle Ramadân ayında müstehaptır. Umrenin Mîkatı Umrenin zaman…

20 Şubat 2024

Şâfiî Mezhebine Göre Umre

Müslüman’ın, ömründe bir defa umre yapması Şafiilerde farz, Hanefilerde Sünnet-i Müekkededir. Âlimlerin çoğuna göre umreyi çokça yapmak özellikle Ramadân ayında…