Son Yazılar

21 Şubat 2024

Kabrin Nimetleri Nelerdir?

Kabrin nimetlerine iman etmek farzdır. Peygamber Efendimiz hadislerinde kabirdeki nimetlerden sözetmiştir. Kabir, Takî (Takva sahibi) Mü’minler için yetmişe yetmiş arşın…

21 Şubat 2024

El-Be’s Nedir?

“El-Be’s” (dirilme), toprağın ölülerin cesetlerini yedikten sonra, cesetlerin tekrar kabirden çıkıp dirilmesidir. Tâbi eğer ölü kişiler toprağın cesetlerini yediği kişilerdense.…

17 Şubat 2024

El-Haşr Nedir?

El-Haşr; kişinin kabrinden kalkıp hesap sahasına gitmesine denir. Haşrolunma üç şekilde olacaktır: 1-Giyinmiş, merkebe binmiş, karnı tok olarak haşrolunanlar. Bunlar…

17 Şubat 2024

Kıyamet Günü

Kıyamet; insanların kabirlerinden çıkıp Cennet ehlinin Cennet’e, Cehennem ehlinin de Cehennem’e girmesidir. Kıyamet gününün süresi bizim bildiğimiz 50 bin yıl…

17 Şubat 2024

El-Hisâb Nedir?

El-Hisâb; kullara amellerinin sunulması ve kitapları verildikten sonra amellerinden hesaba çekilmeleridir. Bu kitaplar, sevapları ve günahları yazan Rakîb ile Atîd…

17 Şubat 2024

Sırat Köprüsü Nedir?

Sırat; Cehennem üzerinde bulunan ve insanların üzerinden geçeceği bir köprüdür. Bunun bir tarafı değişen yerde (değişen yer; Kıyametten sonra yeryüzünün…

16 Şubat 2024

Sıla-i Rahm Nedir?

Ey Allâh’ın Kulları! Sizlere ve kendi nefsime Yüce olan Allâh’a takvalı olmayı tavsiye ediyorum. Allâh Kur’ân-ı Kerim’de şöyle buyurmuştur (En-Nisâ’/…

16 Şubat 2024

Mîzan Nedir?

Mîzan yani terazi; amellerin tartıldığı, ortasında bir direk ve her iki yanında birer kefenin bulunduğu büyük bir cisimdir. Mîzan’a, yani…

16 Şubat 2024

“Cehennem” Nedir?

Cehennem; Allâh-u Teâlâ’nın, kafirlerin ebediyen, büyük günahkâr olan bazı Müslümanların ise bir süre azaplandırmak için yaratmış olduğu yerdir. Cehennemin varlığına…