Son Yazılar

21 Şubat 2024

Kadere İman Nedir?

Îmânın şartlarından birisi de Kadere îmân etmektir. Maalesef Peygamber Efendimizin ﷺ vefatından günümüze kadar ortaya çıkan bazı kişiler ve gruplar…

21 Şubat 2024

Kabrin Nimetleri Nelerdir?

Kabrin nimetlerine iman etmek farzdır. Peygamber Efendimiz hadislerinde kabirdeki nimetlerden sözetmiştir. Kabir, Takî (Takva sahibi) Mü’minler için yetmişe yetmiş arşın…

21 Şubat 2024

El-Be’s Nedir?

“El-Be’s” (dirilme), toprağın ölülerin cesetlerini yedikten sonra, cesetlerin tekrar kabirden çıkıp dirilmesidir. Tâbi eğer ölü kişiler toprağın cesetlerini yediği kişilerdense.…

20 Şubat 2024

Allâh’ı Ve Rasulünü Seviyorum!

İmâm Buhârî’nin “Sahih”inde rivâyet ettiği bir hadîs-i şerîfte Peygamberimiz meâlen şöyle buyuruyor: “Üç şey vardır ki, bunlar kimde bulunursa imânın hâlâvetini…

17 Şubat 2024

El-Haşr Nedir?

El-Haşr; kişinin kabrinden kalkıp hesap sahasına gitmesine denir. Haşrolunma üç şekilde olacaktır: 1-Giyinmiş, merkebe binmiş, karnı tok olarak haşrolunanlar. Bunlar…

17 Şubat 2024

Kıyamet Günü

Kıyamet; insanların kabirlerinden çıkıp Cennet ehlinin Cennet’e, Cehennem ehlinin de Cehennem’e girmesidir. Kıyamet gününün süresi bizim bildiğimiz 50 bin yıl…

17 Şubat 2024

El-Hisâb Nedir?

El-Hisâb; kullara amellerinin sunulması ve kitapları verildikten sonra amellerinden hesaba çekilmeleridir. Bu kitaplar, sevapları ve günahları yazan Rakîb ile Atîd…

17 Şubat 2024

Sırat Köprüsü Nedir?

Sırat; Cehennem üzerinde bulunan ve insanların üzerinden geçeceği bir köprüdür. Bunun bir tarafı değişen yerde (değişen yer; Kıyametten sonra yeryüzünün…