Son Yazılar

20 Şubat 2024

Allâh’ı Ve Rasulünü Seviyorum!

İmâm Buhârî’nin “Sahih”inde rivâyet ettiği bir hadîs-i şerîfte Peygamberimiz meâlen şöyle buyuruyor: “Üç şey vardır ki, bunlar kimde bulunursa imânın hâlâvetini…

16 Şubat 2024

Allâh’ın Mahlûkatlarını Düşünmek

Allâh-u Teâlâ ”Âli-İmrân” Sûresinin 191. âyetinde şöyle buyuruyor: وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا…

16 Şubat 2024

Allâh’ın Sıfatları

Allâh’a Îmân: Allâh’a ve O’nun bildirdiği her şeye teslimiyetle inanmaktır. Mükellefe farz olan ilk şey Allâh’ı tanımaktır, yani Allâh’a yakışan…

16 Şubat 2024

Allâh Mekânsız Olarak Vardır

Allâh-u Teâlâ Âli İmrân Sûresinin 110. âyetinde şunu bildirmektedir: “(Ey Muhammed’in ﷺ ümmeti) Siz ümmetler içinden çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz;…

16 Şubat 2024

Allâh Her Şeyi Bilendir!

Bütün Müslümanlar Allâh-u Teâlâ’nın her şeyi bilen olduğuna ittifak etmişlerdir. Bunu Kurân-ı Kerîm de net bir şekilde ifade etmektedir. Allâh-u Teâlâ…

16 Şubat 2024

Yaratılmışların İlki

İmâm Buhârî’nin Sahîh’inde ve İmâm Beyhakî’nin El-Esmâ’ Ve’s Sıfât adlı kitabında rivâyet ettiklerine göre Allâh Resûlü ﷺ meâlen şöyle buyurmuştur: “Ezelde…

16 Şubat 2024

Allâh’a İman

Muhaddis, allame şeyh Abdullâh el-Hararî (radıyallâhu anhu) şöyle demiştir: “Kime dünya zenginliği verilip de iman verilmemişse sanki ona hiçbir şey…