1. Anasayfa
  2. Dersler

Güzel Söz Söylemek

Güzel Söz Söylemek
0

Güzel söz söylemenin büyük sevaplara sebep olduğunu biliyor musun Ey kardeşim? Güzel söz söylemek, Allâh’ın rızasına ulaştıracak ve büyük sevaplar kazandıracak amellerdendir. Bu sebeple Kur’an ve hadislerde güzel söz söylemenin faziletlerinden ve güzel söz sebebiyle akibetin hayırlı olabileceğinden çokça bahsedilmektedir. Bakınız Yüce Allâh bir ayet-i kerimede ne bildiriyor: “(Buraya arapça gelecek)” insanlara güzel sözler söyleyin. Ayrıca Allâh rasulü sallalahualeyhivesellem İmam Buhari’nin rivayet ettiği hadisinde güzel söz hakkında bakınız ne diyor: “(buraya arapça gelecek)” güzel söz bir sadaka niteliğindedir. Bu hadisten de anlaşıldığı üzere sadaka, sadece mal ile olan değil, güzel söz de olan türü de var demektir. Bazen bir sadaka da insanın cehennemden kurtulmasına sebep olabilir. Hani Allâh rasulü sallalahualeyhivesellem diyor ya: “(Buraya arapça gelecek)” yarım hurma tanesi ile bile olsa ateşten sakının. Özellikle eşimize, çocuklarımıza, ailemize, komşularımıza, dostlarımıza, ahbaplarımıza güzel sözler kullanılmalı, güzel sözler söylemeli, güzel sözler sarf etmeliyiz. Aynı şekilde bunu da yaparken Allâh rızası için niyetlerimizi halis kılmalıyız ki bu güzel sözümüz bizler için bir sadaka niteliğinde olsun.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir