1. Anasayfa
  2. Dersler

Ergenliğin Belirtileri

Ergenliğin Belirtileri
0

Buluğun alametleri beş tanedir. Beş tanedir derken bu beş tanesinin bir arada olma şartı yok. Bir tanesi gerçekleşirse o çocuğa ne denilir? Denilir ki artık ergenlik çağına girmiştir, balig olmuştur. Birincisi nedir? 15 hicri yaşını doldurmuş olması. Bu tabi ki Hanefi mezhebinde yaygın olan görüş budur. Ancak İmam Abu Hanife’den nakledilen başka bir rivayet var. Yani bir kitapta okursanız şaşırmayasınız. Erkeklerde 18’dir. Erkek çocuğu 18 yaşına kadar Meniyi görmemiş ise 18 yaşında ergenliğe girer. Diye Abu Hanife’nin fetvası var. Kız çocuğu ise 17 yaşlıdır İmam Abu Hanife’den. Ama yaygın olan görüş, Hanefi mezhebinde yaygın olan görüş, 15 yaşını, 15 hicri yaşını doldurmasıyla, tamamlamasıyla ergenliğe girmiş oluyor Ve ihtilam yaşanması… yani kişinin kendi menisinin kendinden çıkmış olması, bu durumda onun da ergenlik çağına girmiş olduğuna hükmedilir. Ve bu iki alamet de nedir? Hem erkeklerde hem de kızlardadır. Kendi menisi diyoruz çünkü başkasının menisi çıkarsa bu durumda ona ergenlik çağına girmiş hükmü konulmaz. Ve şayet erkek bir çocuk mesela geçmişte ağalar, yaşlılarımız daha iyi bilirler. Ağalar çocuklarını ergenlikten evvel evlendirebiliyorlardı. Yani çocuğunla ilgilenen bir bayan olsun, bir eşi olsun diye ergenlik çağına girmeden evvel çocuğunu evlendiriyorlardı. Sonra bu çocuk da ergenlik çağına girmemiş olsa da eşidir, helalidir değil mi? Zaten ergenliğe de girmemiş, ilişkiye girebiliyordu. Sonra bayan bir müddet sonra hamile kaldıysa bu neyin alametidir? Demek ki bu çocuk ergenlik çağına girmiş, meni gelmiş ve dolayısıyla karısını da hamile bırakmış oluyor. Yani hamile bırakmak da buluğun alametlerindendir. Bu da erkeğe has bir durum. hayız da Kızlara has bir durumdur, hayız kanının görülmesi. Bu da en az görülme yaşı 9 yaşıdır. Kız çocuğunun da hamile kalmış olması. O da biliyorsunuz yani geçmişte, ergenlik çağına girmeden evvel kız çocuğu evlendirilebiliyordu. Ve ondan sonra hamile kaldıysa ama tabii ki ilişkiyi kaldıracak bir durumda bir çağdaysa o zaman ilişkiye girilebiliyordu. Hamile de kaldıysa bu da onun ergenlik çağına girmiş olduğunun göstergesidir.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir