1. Anasayfa
  2. Dersler

Kader Kaç Manaya Gelir?

Kader Kaç Manaya Gelir?
0

Kader Arapçada iki tane manaya gelmektedir. Kader denilir, Allâh’ın takdir sıfatı anlaşılır. Takdir ne demektir? Takdir: Her şeyi yerli yerince yaratmak. Ezeli olan ilmiyle, ezeli olan dileğiyle ve ezeli olan kudretiyle bilip, dileyip, yaratmış olduğu şey, bütün bu olaya ne diyoruz? Hepsine Allâh’ın takdiri diyoruz. Elimi hareket ettiriyorum, konuşuyorum, hepsi Allâh’ın takdiri iledir. Ne demek Allâh’ın takdiri ile? Yani Allâh’ın ezeli olan ilmiyle ezelde bütün bu kainatı, alemi yaratmadan evvel ben yaratılırsam buraya geleceğim ve elimi hareket ettireceğim. Bunu Allâh ezeli olan ilmiyle bilendir ve ezeli olan dileğiyle de dileyendir ve ezeli olan kudreti ile de yaratandır. Dolayısıyla bu olaya ne diyoruz? Allâh’ın takdiri ile diyoruz. Her şeyi yerli yerince yaratmaya takdir deniyor. Ayrıca kader denilir “Makdur” manasına gelir o da “Mahluk (yani yaratılmışlar” manasına gelir. Bir daha tekrar edecek olursak, Kader kaç tane manaya geliyor? 2 tane manaya geliyor. Nedir onlar? Birincisi Takdir, ikincisi Makdur. Takdir ve Makdur, Takdir ne demek? Her şeyi yerli yerince yaratmak. Her şeyi Allâh takdir etti, yani ezeli olan ilmiyle bildi, ezeli olan dileğiyle diledi ve ezeli olan kudretiyle de yarattı. Manası budur. Makdur ne demekti? Makdur: Yani yaratılmışlar, mahlukat. Bunlara makdur denilir. Ve tabii ki bu makdurlar iki kısımdan oluşmaktadır. Hayırlar ve şerler, Allâh’ın takdir sıfatı için, hayır ve şer olmak üzere ikiye ayrılır denmez. Makdur için, takdir edilmişler için ve yaratılmışlar için: “Onlar iki kısımdır” denilir. Bir kısmı Hayırlar, bir kısmı şerlerdir. Hepsini Takdir eden Allâh-u Teâlâ’dır. Her şeyi takdir eden Allâh’tır, Allâh’tan başka kimse bunları takdir etmiş değildir.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir