Gusül Abdesti 

Namazın şartlarından birisi de büyük hadesten tahârettir. Bu ise gusül abdesti almak veya gusül abdesti almaktan âciz olan kimse için teyemmüm almakla olur.

Gusül Abdesti Almayı Gerektiren Hâller:

Meninin yerinden şehvetle ve fışkırarak bedenin dışına çıkması

Meni çıkmasa dahi canlı insanla cinsel ilişkide bulunmak, yâni tenasül uzvunun ön ya da arka avrete girdirilmesi

Hayız (aybaşı görme)

Nifas (lohusalık), yani doğumdan sonra gelen kan

Doğum kansız olursa, gusül abdesti almak vacip değildir. Bu görüş İmam Ebu Yusuf ve İmam Muhammed’in görüşüdür. İmam Ebu Hanife’ye göre ise ihtiyaten gusül abdesti alması gerekir.

Gusül abdestinin farzları üçtür: 

Ağza su vermek (mazmaza)

Burna su vermek (istinşâk)

Bütün bedeni yıkamak

Yâni cilt, sık olsa dahi saç, kulak, göbek, bıyık, kaş, sakal ve baştaki saçın dibi ve tenasül uzvunun dışı gibi aşırı derecede zorluk çekmeden yıkanması mümkün olan yerler yıkanmalıdır. 

Gözün içi gibi yıkanması aşırı derecede zor olan yerlerin, yıkanması zorunlu değildir. 

Yorum Yapın

Yapılan Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış