1. Anasayfa
  2. Fıkıh

Hades Sebebiyle Haram Olan Şeyler

Hades Sebebiyle Haram Olan Şeyler
Magnified single yellow fish eye with abstract pattern generated by artificial intelligence
0

Abdestsiz olana yapması harâm olan şeyler şunlardır:

Namaz kılmak

Tavaf etmek

Kur’ân-ı Kerîm’i taşımak

Kur’ân-ı Kerîm’e dokunmak. Ancak Mushaf, bitişik olmayan kılıfın sapından taşınabilir. 

Mümeyyiz olan çocuğun Kur’ân-ı Kerîm’e, eğitim maksadıyla dokunmasına izin verilir.

Cünüp olana yapması harâm olan şeyler şunlardır:

Abdestsiz olana harâm olan şeyler

Kur’ân-ı Kerîm okumak

Camiye girmek

Hayızlı ve nifaslı olana yapması haram olan şeyler şunlardır:

Cünüp olana harâm olan şeyler

Hayız bitmeden önce oruç tutmak

Hayızlı iken kadının kocasına kendisiyle cinsi münasebette bulunmasına imkân vermesi

Hayız, on gün geçmeden önce bittiği takdirde, gusül abdesti almadan önce kocasının kendisiyle cinsi münasebette bulunmasına imkân vermesi

Ancak hayız kanı on gün geçmeden âdeti süresince kesilir ve gusül alacak kadar zamanla birlikte kıyafetlerini giyecek ve tekbir getirecek kadar bir süre geçirip içerisinde bulunduğu namaz vaktini geçirir ve kazaya bırakırsa, artık gusül almasa da ilişkiye imkân vermesi caiz olur.

Fakat hayızın en fazlası olup hayız kanı kesilirse, gusül almasa dahi helâliyle cinsi münasebette bulunması câizdir. 

Erkeğin, hayızlı olan helâlinin göbeği ile dizi arasında kalan bölgeye engelsiz dokunması câiz değildir. Nifas da hayız gibidir.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir