1. Anasayfa
  2. Abdest

Namaz Abdesti

Namaz Abdesti
0

Namazın şartlarından biri de abdesttir. 

Abdestin farzları dörttür:

Yüzün tümünü üzerindeki kıllar dâhil olmak üzere yıkamak. Yüzün sınırı; uzunlamasına normalde saçın bittiği yerden çene altına kadar ve enine de kulak memesinden diğer kulak memesine kadar olan bölgedir. Eğer erkeğin sakalı sık ise dibine kadar yıkaması gerekmez.

İki kolu dirseklerle beraber yıkamak

Başın dörtte birini mesh etmek

İki ayağı, aşık kemikleriyle beraber yıkamak veya mestin şartları tamamlandıysa meste mesh etmek
[Yıkanılması farz olan uzuvlara abdest alınmadan sargı sarılmış olsa bile, alçının üzerine mesh etmek câiz olup yeterlidir. Özür devam ettikçe sargıya mesh etmek, sargının altını yıkamak gibidir.]

Abdesti Bozan Şeyler

Ön veya arka avretten çıkan şeyler abdesti bozar. Ancak en doğru görüşe göre ön avretten çıkan hava abdesti bozmaz. Çünkü bu hava içsel bir hareketten dolayı olup, makattan çıkan hava gibi değildir. 

Kan, irin ve yaradan çıkan sarı su, abdest veya gusül abdestinde yıkanması gereken bir yerden belirip akarsa abdesti bozar.

Ağız dolusu kusmak

Ağız suyunu kırmızı renge çevirecek şekilde kan kusmak

Eğer ağız suyunun rengi kan sebebiyle sadece sarı olursa abdest bozulmaz.

Delilik, sarhoşluk veya baygınlıkla bilinci yitirmek

Uyumak

Ancak kıyâmda, rükûda, secdede veya temkinli bir şekilde ve arkasından çekildiğinde düşeceği bir şeye yaslanmadan oturarak uyumak abdesti bozmaz.

Bâliğ ve uyanık olan bir kimsenin, rükûlu ve secdeli bir namazda kahkaha ile gülmesi

Dolayısıyla cenaze namazı ve tilâvet secdesindeyken kahkaha ile gülmek abdesti bozmaz fakat namazı ve secdeyi bozar.

İmâm Ebû Hanîfe ve İmâm Ebû Yusuf’a göre fahiş bir temasın yaşanması (erkeğin tenasül uzvunun kabarık iken kadının rahmine engelsiz olarak temas ettirmesi)

Cinsel organa ve namahrem de olsa bir bayanın tenine dokunmak abdesti bozmaz.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir