1. Anasayfa
  2. Kurban

Kurban Vekaletinin Hükümleri

Kurban Vekaletinin Hükümleri
0

Kurban vekaletinin caiz olduğuna delil , Peygamber efendimiz -Sallallahu Aleyhi ve Sellem- Hakim İbn-i Hizam‘a bir dinar vererek kendisinden bir kurbanlık satın almasını istedi. Bu Hadis’i Şerif kurban satın almada vekalet vermenin caizliğine açık bir delil teşkil etmektedir.

Vekalet , ancak vekalet verenin temsil edileceği yerlerde geçerlidir . Örneğin ; Kişinin kendi Namaz’ını başkasına kıldırmasının vekaleti olmaz , caiz değildir . Şafiî alimi İmam Zekeriya El Ensarî , Şerh-ul Behçetil Verdiyye adlı kitabının 10. Cüz 441. sahifesinde bu konuyu zikretmiştir.

Hanefi alimi Şeyh Abdullah El Mûsili , El İhtiyar li Tağli-lil Muhtar adlı kitabının 5.Cüz 20. sahifesinde diyorki ; kişi kendisi kurbanını kesemiyorsa başka bir müslümana vekalet verebilir.
Kurbanını vekalet vererek kesilmesini isteyen , kestirmiş olduğu kurbanının yanında bulunması müstehaptır .

VEKALETİN ŞARTLARI

Hanefi ve Şafiî Alimlerinin vekaletin veriliş şeklinde Nâs’ları vardır. Bunlar;
1 ) Vekaleti veren
2 ) Vekaleti alan
3 ) Yapılması istenilen şey ( Amel )
4 ) Sîga (İcab ve Kabul )

Vekaleti veren kişinin vekilini tayin etmesi şarttır. Eğer vekilini belirlemez ise vekalet geçerli olmaz, sahih değildir.

Örneğin ; Vekalet veren kişi bir şeyin alınmasını veya satışını , karşısında bulunan iki kişiye hitaben , ikinizden birini vekil tayin ettim demesi geçerli olmaz . Mutlak birini kesin olarak belirlemesi gerekir .
Vekalet aktinin sahih olması için vekilin neyi aldığını bilmesi şarttır . Hatta Buluğ çağına varmamış olsa bile . Yani , ne alıp yapacağını bilecek
Hanefi alimleri Siga’yı şart koşmuşlardır .

SÎGA; Vekalet veren , vekiline neyi yapacağını , onun duyup anlayacağı şekilde söylemesi , vekaleti alanın aldığı şeyler ne ise aldım diyerek mukabele etmesidir .
Şafiîlere göre ima ( Beden Dili ) yolu ile aldım demek geçerlidir .

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir