1. Anasayfa
  2. İlmihal Bilgiler

Kadının Yüzünü Açık Bırakmasının Hükmü

Kadının Yüzünü Açık Bırakmasının Hükmü
Generative AI
0

Bilinmelidir ki kadının yüzü ve eli avret olmadığı için kadının eline ve yüzüne şehvetsiz bakmak haram değildir. Dolayısıyla kadının yüzünü açık bırakması haram değildir. Üstelik kadının yüzünün avret olmadığına dair âlimlerin icmâı vardır. İbn-u Hacer el-Heytemî “el-Fetâvâ’l Kubrâ” ve “Şerhu’l Îdâh Alâ Menâsiki’l Hacc Li’n-Nevevî” adlı kitaplarında icmâı şu şekilde nakletmektedir: “Kadının yüzünü açık bırakması caizdir. Erkeklerin, gözlerini haramdan sakınmaları gerekir.”

İmam Kadı İyâd icmâı şu şekilde nakletti: “Kadının yüzünü açması icmâ ile caizdir. Erkeklerin ise gözlerini haramdan sakınmaları farzdır.”

Allâh-u Teâlâ Kur’ân-ı Kerîm’de şöyle buyuruyor:

قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ

Anlamı: “Mümin erkeklere söyle gözlerini haramdan sakınsınlar.“ (En-Nûr Sûresi / 30. âyet) 

Yine Allâh-u Teâlâ Kur’ân-ı Kerîm’de şöyle buyuruyor:

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا

Anlamı: “Görünen kısımlar müstesna (yüz ve el), ziynet yerlerini göstermesinler.” (En-Nûr Sûresi / 31. âyet) 

Buhârî, Müslim, Mâlik, Ebû Dâvûd, en-Nesâî, ed-Dârimî ve Ahmed bin Hanbel, Abdullâh bin Abbâs’tan şunu rivayet etmişlerdir: 

“Bir kadın bayram sabahı Peygamberimize ﷺ gelip: “Ey Allâh’ın Rasûlü, benim babama hac farz oldu. Ancak babam yaşlıdır. Artık kendisini binek üzerinde tutamıyor. Onun yerine ben, onun hac farzını yerine getirebilir miyim?” diye bir soru sordu. Efendimiz ﷺ cevaben buyurdu ki: “Onun yerine haccı yerine getirebilirsin.” Abdullâh bin Abbâs rivayet ederken şunu da ekliyor: “Güzel yüzlü, genç bir bayandı. Peygamber Efendimiz ﷺ arkasında bulunan el-Fadl ile bu hanımın bakıştığını fark edince el-Fadl’ın yüzünü mübarek eliyle başka bir yöne çevirdi.” Abbâs Efendimiz buyurdu ki: “Yâ Rasûlullâh! Neden amcaoğlunun yüzünü çevirdin?” Peygamberimiz ﷺ buyurdu ki: “Bir genç kız ve erkeğin birbirine baktığını gördüm. Şeytan onları aldatmasın diye el-Fadl’ın yüzünü çevirdim.” Abdullâh bin Abbâs buyurdu ki: “Bu, hicap (örtünme) Âyet’i indikten sonraydı.” Eğer kadının yüzünün açık olması haram olsaydı, Peygamberimiz o kadına yüzünü örtmesini söylerdi.

Başka bir Hadîs-i Şerîf’te “Âişe’den rivayet edildiğine göre, bir gün Ebû Bekir’in kızı Esmâ, ince bir elbise ile Allâh Rasûlü’nün ﷺ huzuruna girmişti. Rasûlullâh ﷺ ondan yüz çevirdi ve şöyle buyurdu: “Ey Esmâ! Şüphesiz kadın ergenlik çağına ulaşınca, onun şu ve şu yerlerinden başkasının görünmesi uygun değildir.” Peygamber Efendimiz ﷺ bunu söylerken yüzüne ve avuçlarına işâret etmiştir.” (Ebû Dâvûd, Libâs / 31) Hanefî âlimlerinden İmam Serahsî buyurdu ki: “Kadının yüzüne bakmak haram değildir.” 

Ayrıca “el-Fetâvâ’l Hindiyye“de de: “Kadının eline ve yüzüne şehvet olmaksızın bakmak mübahtır.” ifadesi zikredilmektedir. 

İmam ez-Zebîdî “el-İthâf” kitabında (5. Cilt 363. sayfa) buyurdu ki: “Kadının yüzünün açık olması haram değildir. Şehvetle bakan kimsenin kendisi günahkârdır.” 

İmam Muhammed Uleyş el-Mâlikî “Minehu’l Celîl Şerh-u Muhtasar-i Halîl” (1. Cilt 222. sayfa) adlı kitabında buyurdu ki: “Kadının yüzünün ve ellerinin açık olması haram değildir.” 

İbn-i Merzûk dedi ki: “Eğer fitne olacaksa kadın yüzünü kapatır.” Kadı İyâd ise ona: “Yüzünü kapatması farz değildir, erkeklerin ona haram olan bakışla bakmaması gerekir“ dedi ve sonra el-Fadl ile o kadının hâdisesini ona delil gösterdi.

İmam İbn-i Hibbân, İbn Abbâs’tan naklederek: “Çok güzel bir kadın Peygamberimizin arkasında, ona tâbi olarak namaz kılıyordu. Bazı sahâbîlerin, onu görmemek için ön saflara gitmelerine karşın bazıları da rükûa giderken kolunu kaldırıp ona bakmak için arka saflara giderlerdi.” Bu konuya dair Allâh-u Teâlâ şu Âyet-i Kerîme’yi indirdi:

وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ

Manası: “Sizlerden ön saflara gidenleri de biliriz, geride kılanları da biliriz.“ (el-Hicr 24) 

Peygamberimiz ﷺ o kadına: “Sen evine git orada namaz kıl, buraya gelme!“ veya “Gelirken yüzünü ört!” demedi. Dolayısıyla kadınların camide namaz kılmaları caizdir. Elbette ki evlerinde namaz kılmaları daha efdaldir. Yüzü örtmek Peygamber Efendimizin ﷺ hanımlarına farzdı. Bu, onlara has bir hükümdü. Nasıl ki Peygamberimizin ﷺ hanımlarına, Peygamberimizin ﷺ  vefatından veya kendilerini boşamasından sonra tekrar evlenmeleri caiz değil haram ise bu hüküm de sadece Peygamberimizin hanımlarına hastır.

Zikrettiğimiz bu delillerden anlaşılıyor ki kadınların yüzünün namahremlerin yanında açık olması haram değildir. Dolayısıyla kadınların yüzünün haram olduğu iddiası asılsızdır ve dinimizde yeri yoktur.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir