1. Anasayfa
  2. Farzlar

İbadet Bilinci

İbadet Bilinci
Muslim old man praying on a mosque with starry and crescent moon moon night generative ai
0

Bir insanın ne için yaratıldığını ve bu hayatta amacının, hedefinin, ulaşmak
istediği şeyin ne olduğunu ve
bu geçici olan dünya hayatının bir imtihan yurdu olduğunu
bilmesi, unutmaması gerekir.
Kulluk bilincinde olan bir insan,
Rabbinin rızasına ulaşmak için
öncelikle imânına sahip çıkmalı
ve ibadetlerini de aksatmamalıdır.
İbadetin ne olduğunu iyi bilmek
gerekir. İbadet kavramı içerisine giren namaz, oruç, zekat
ve hacdan başka ibadetler de
vardır. İyi niyete bağlı olarak
yapılmasında sevap bulunan
işe de “ibadet” denir. Bu işlerde niyet devreye girer. Mesela
bir evladın babasına işlerinde
yardım etmesi, annesi sofrayı
kurarken annesine yardım etmesi gibi işlerde de insanların
birbirlerine iyi olan şeylerde yardım etmelerinde de
Allâh’ın rızasını kalplerinde hazır bulundurdukları
takdirde bu yaptıklarının
sevap kazandıran bir ibadete dönüşmesi yüce ve
tek hak din olan bütün
peygamberlerin dini olan
İslâm’da mümkündür.
O halde insan ilk olarak
ne için yaratıldığının bilincinde olmalı. Bu sorunun
cevabını yüce kitabımız
Kur’ân-ı Kerîm bize bildirmektedir.
İnsanın yaratılış gayesindeki hikmet Allâh’a kulluk bilincinde olmasıdır. Meseleye
İbadet İbadet baktığımızda bazı insanların ibadet etmediklerini
ve bazılarının iman dahi
etmediklerini görüyoruz.
Oysa bu emre uyan kurtulur.
İbadetlerde Allâh-u Teâlânın rızasını gözetmek çok
önemlidir. Yapılan ibadet,
Allâh-u Teâlâ’nın rızası
dışında bir gaye için yapılıyorsa bu ibadetle bir farzı
yerine getirmiş olsa da bu
amel Allâh nezdinde makbul olmaz yani sevabı yoktur.
İbadet ruhun gıdası ve ilacıdır. İbadetsiz kalan ruhlar
daima aç, daima hastadır.
İbadet huzurun kaynağıdır. İbadetsiz insanlar huzursuz bir hayat yaşamaktadırlar.
İbadet Allâh’a şükürdür.
Allâh-u Teâlâ insanlara
sayamayacakları kadar nimetler ikram etmiştir. Bu
nimetlere şükrün en açık
yolu ibadet etmektir. Zira
bunca nimete ulaşan insanın ibadetten geri kalması
en büyük nankörlüktür.
Rabbim sizleri de bizleri de Kendisine layıkı ile
kul olanlardan ve ibadet
edenlerden eylesin.
Velhamdulillâhi
Rabbil Alemîn.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir