İmam Ebu Mansur El-Bağdadi şöyle diyor: “Nebiy; Rasûl olmayan Peygamberdir. Rasûl ise, kendisine yeni bir şeriat vahyedilen peygamberdir. Yani Rasûl olan peygamber, yeni hükümlerle gönderilen Peygamberdir. Rasûl olmayan peygamber ise, kendisine yeni hükümlerle değil de kendisinden önceki Rasûlün hükümlerine tabi olarak gönderilen Peygamberdir.”

 

Peygamberlerin hepsi, Resûl olsun ya da olmasın, “Tebliğ” etmekle emrolunmuşlardır.

Yorum Yapın

Yapılan Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış