Ridde; İslâm dininden çıkmaktır ve küfrün en çirkin çeşididir. Hanefi âlimleri ve İmam Nevevi başta olmak üzere Şafii âlimleri küfrü üç kısma ayırmışlardır. Bunlar; sözlü, îtikâdi ve fiîli küfürdür. a- Sözlü Küfür:  Allâh-u Teâlâ şöyle buyurmuştur:  يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ ...