Peygamber Efendimize İlk İman Edenler Kimlerdir?

The silhouette of an Asian Muslim man, who is praying in a room

Peygamberimize ilk iman eden kadın Hatice annemizdir. Hatice annemiz 40 yaşındayken onunla evlenmişti. Kendisi maddi manevi hep Peygamber Efendimiz’in yanında olmuştu. Peygamberimiz onu çok severdi. Hatice annemizin vefatından sonra bile onun akrabalarına ikramda bulunurdu. Peygamber Efendimiz Hatice annemiz hayattayken onu Cennet’te inciden çadırı olmakla müjdelemiştir.

Erkeklerden ilk iman eden ise Ebû Bekir’dir. Kendisi Peygamberimiz’in en yakın dostudur. Her zaman onun yanında yer almıştır. Ebû Bekir Şam’da iken geceleyin rüyasında Ay ve Güneş’i görür. Daha sonra bu ikisinin kucağına doğru indiğini ve onları kucakla dıktan sonra abasıyla örttüğünü görür. Bunun üzerine uyanan Ebû Bekir rüyasını yorumlatmak için bir rahibin yanına gider. Ebû Bekir rüyasını rahibe anlattıktan sonra rahip ona nereli olduğunu ve ne işle uğraştığını sorar. Ona Mekkeli olduğunu ve ticaretle uğraştığını söyleyen Ebû Bekir’e rahip şöyle der: “Senin zamanında Muham medu’l Emîn adında bir Peygamber çıkacaktır. Ona tâbi olacaksın. O, Haşimioğlu kabilesindendir. O, son peygamberdir. Sen onun dinine girip, veziri olacaksın. Vefatından sonra da halifesi olacaksın. Ben onun sifatini hem Zebûr’da, hem de Tevrât’ta okudum.” Daha sonra rahip Ebû Bekir’e Peygamberimizin sıfatlarını anlatır. Peygamberimizin sıfatlarını duyan Ebû Bekir’in kalbi yumuşar ve Peygamberimizi görmeyi çok arzular. Bir müddet sonra Peygamberimiz Muhammed’i gören Ebû Bekir ona inanarak iman eder ve erkeklerden ilk Müslüman olan kişi olarak İslâm tarihinde yerini alır.

Çocuklardan ilk Müslüman olan ise Ali’dir. Ali (radiyallâhu anh) Peygamberimiz’i büyüten amcası Ebû Talib’in oğludur. Peygamber Efendimiz evlendiğinde onu da Hatice ile yaşadıkları eve götürmüştür. Ali (radiyallâhu anh) büyüdüğünde Peygamberimizin kızı Fatima ile evlenmiştir.

Yazı gezinmesi

Mobil sürümden çık