Ölünün Teçhîzi Ve Cenaze Namazının Kılınışı

Firefly-coffin-47986

Canlı olarak doğan her Müslüman ölünün yıkanması, kefenlenmesi, cenâze namazının kılınması ve defnedilmesi farz-ı kifâyedir.

İmâm Ebû Yûsuf’a göre, düşük sonucu ölü doğan kimse ise, yıkanır, kefenlenir ve defnedilir. Ancak bütün rivayetlerin ittifakıyla cenaze namazı kılınmaz. 

İmâm Muhammed’e göre ise ne yıkanır ne de cenaze namazı kılınır. 

Kâfirlere karşı savaşta, savaş sebebiyle ölen Müslüman, üzerindeki kıyafetleri ile kefenlenerek; kıyafeti yeterli gelmezse, kefen ilave edilerek defnedilir. Bu kimse yıkanmaz, lakin cenaze namazı kılınır. 

Yol kesiciler tarafından veya bir şehirde zulmedilerek silahla veya isyancılar tarafından öldürülen kimseler yıkanmazlar. Ancak hak ettiği için kısas hükmüyle öldürülen veya yanma, dağdan düşme, göçük altında kalma, suda boğulma gibi nedenlerden dolayı ölen kimseler, diğer ölüler gibi yıkanırlar.  

Ölüyü yıkamanın en azı:

Ölünün üzerinde necâset varsa, giderilir. 

Ölünün sık olsa da saçı ve derisi dâhil bütün bedeni, temiz ve temizleyici olan suyla bir kez yıkanır. 

Ölüye mazmaza ve istinşâk yapılmaz.


Ölünün Kefenlenmesi

Ölüyü kefenlemenin en azı:

Erkekler için tüm bedeni örten iki parça kumaş; izâr ve sargıdır. Yakasız gömlek giydirmek ise sünnettir.

Bayan için tüm bedeni örten üç parça kumaş; izâr, himâr ve lifâfedir. Bundan azı zaruret olmadıkça tahrîmen mekruhtur. Yakasız gömlek ve hırka ise sünnettir.

Cenâze Namazının Rükünleri:

Kıyâm 

Tekbîrleri getirmek

Cenâze Namazının Şartları:

Niyet Etmek 

Büyük-küçük hadesten ve necâsetten tâhir olmak

Kıbleye yönelmek

Namaz kılan kişinin binek üzerinde olmaması

Avret yerlerini örtmek

Ölünün Müslüman olması

Ölünün yıkanmış olması

Ölünün, cemaatin önünde hazır bulunması 

Mazeret yoksa cenazenin yerde bulunması

Birinci tekbirden sonra “Subhâneke”yi okumak

İkinci tekbirden sonra Peygamberimize salavât getirmek

Üçüncü tekbîrden sonra ölü için duâ etmek

Dördüncü tekbîrden sonra vucûben selâm vermek

Ölüyü defnetmenin en azı:

Ölüyü, yırtıcı hayvanların ulaşmasından koruyacak ve kokusunun açığa çıkmasını engelleyecek derinlikte kazılmış bir yere defnetmek

Kabrin derinleştirilmesi sünnettir.

Ölünün göğsünü kıbleye yönlendirmek vaciptir.

Ölüyü, mezar odalarına defnetmek tahrîmen mekruhtur. 

Erkeklerin ve kadınların, kabirleri ziyaret etmeleri menduptur. Ölüler için Kur’ân-ı Kerîm okumak ise müstehaptır.

Yazı gezinmesi

Mobil sürümden çık