1) En çok Pazartesi ve Perşembeleri oruç tutardı.

2) Yüzüğü gümüştendi, yüzüğü akik taşıydı.

3) Gözleri uyurdu lakin kalbi uyumazdı.

4) Ahlâkı Kur'ân-ı Kerîm'de övülen ahlâktı.

5) Çocuklara karşı çok merhametliydi.

6) Su içtiği zaman 3 defa nefes alır, üç nefeste içerdi.

7) Gece kalktığı zaman ağzını misvaklardı.

8) Son derece merhametliydi. Birisine bir şey vaad ettiği zaman imkânı

olduğunda mutlaka o vaadini yerine getirirdi.

9) Eza veren kötü huyu olmazdı. Birisinin diğeri aleyhine olan sözünü de

kabul etmezdi.

10) Kendisine meleklerin gelmesi ve Cebrail ile konuşması sebebiyle sarımsak, soğan gibi şeyler yemezdi.

11) Gece veya gündüz uyuyup da uyandığı zaman mutlaka misvak kullanırdı.

12) İkram edilen hediyeyi geri çevirmezdi.

13) Bir hurma ile dahi olsa iftar etmeden akşam namazını kılmazdı.

14) Gülüşü tebessümlerden ibaretti.

15) Ne yemek ne de başka bir şey O'nu akşam namazından alıkoymazdı.

16) Dişlerini temizlemeden uyumazdı.

17) Misvağı dâima başucunda bulunurdu, öylece uyurdu. Uyanınca dişlerini misvaklardı.

18) Kahkaha ile gülmezdi ama tebessüm ederdi.

19) Kendisinden kötü söz işiteceği kimseye yanaşmazdı.

20) Yanına çocuklar geldiği zaman onları güzel bir şekilde karşılar ve onlara dua ederdi.

21) Buğday ekmeği ve hurma yerdi.

22) Üzüm tanelerini teker teker yerdi.

23) Kendisine hediye edilen yiyeceği yerdi.

24) Yemeği üç parmak ile yerdi.

25) İnsanları birbirine bağlamak ve sevindirmek için hediyeleşmelerini söylerdi.

26) Yürüyüşünden, aciz ve tembel olmadığı anlaşılırdı.

27) Yüzüğünü sağ eline takardı.

28) Cinlerden ve nazar değmesinden Rabbine sığınırdı. Muavvizeteyn nazil olunca onları okumaya başladı.

29) Bütün vakitlerde Allâh'ı zikrederdi.

30) Gece karanlığında gündüzün ışığında gördüğü gibi görürdü.

31) Enine doğru misvak kullanırdı.

32) Arkadaşlarından birini görmediği zaman onu sorarlardı. Eğer ortamda değilse, ona dua ederlerdi.

33) Bazı vakitlerde açlıktan karnına taş bağlardı.

34) Esnemezdi.

Yorum Yapın

Yapılan Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış