Allâh, meleklere bazı görevler verirler. Melekler Allân’ın kendilerine emrettiği şeylere asla itiraz etmez, emrolundukları şeyleri eksiksiz yerine getirirler. Meleklerin sayısı o kadar çoktur ki, sayılarını Allâh’tan başka kimse bilemez.

Allâh-u Teâlâ El-Muddessir Sûresi’nin 31. Ayet-i Kerîme’sinde şöyle buyuruyor:

﴿ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلا هُوَ ﴾

Anlamı: “Allâh’tan başka hiç kimse meleklerin sayısını bilemez.”

Bazı Melekler ve Görevleri Şu Şekildedir:

Cebrâil: Vahiy meleği.

Mikâil: Tabîat olaylarıyla görevli olan melektir.

Azrâil: Ruhları almakla görevli melektir.

İsrâfil: Sur’a üflemekle görevli olan melektir.

Münker ve Nekîr: Kabir sorgusuna çekecek meleklerdir.

Rıdvân: Cennet’ten sorumlu melektir.

Mâlik: Cehennem’den sorumlu melektir.

Yorum Yapın

Yapılan Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış