NAMAZI BOZAN HALLER

Namaz esnasında unutarak veya hükmü bilmemekten dolayı olsa da, anlamı olmayan bir kelime dahi konuşmak 

Eğer konuşma, kendi sesini işitecek seviyede ve son oturuşta teşehhüd miktarı oturmadan önce olursa namaz bozulur.

Affedilmemiş necâseti taşımak

İnsanların gündelik ve sıradan konuşmalarına benzer tarzda dua etmek

Örtünmesi gereken uzuvlardan bir uzvun dörtte birinin (veya daha fazlasının) zaruretten dolayı olsa dahi açılıp 3 defa

“Subhânallâh” deme müddeti kadar açık kalması 

İnlemek, of çekmek veya ahlamak

Ayrıca ağrı veya musibetten dolayı sesli ağlamak

Ancak Cennet’i ve Cehennemi hatırlama sebebiyle ağlamak namazı bozmaz, zira bu huşûnun ziyadesinin göstergesidir.

Özürsüz tenahnuh etmek 

Ancak imam hata yaptığı zaman, uyarma kastıyla yapılırsa namaz bozulmaz.

Çokça hareket etmek

Rükünlerden bir rüknü terk edip onu iade etmeden selam vermek

Kasten abdesti bozmak

Göğsü, kıbleden farklı bir yöne çevirmek

Tekbîri söylerken yanlış veya manayı değiştirecek şekilde söylemek

Okuduğu Âyet-i Kerîme’leri, manalarını değiştirecek şekilde yanlış okumak

Az olsun çok olsun, kasten veya unutarak, hükmü bilerek veya bilmeyerek yemek ve içmek 

Ancak dişlerin arasında kalan yemek nohuttan küçükse, kasten dahi yutulsa namazı bozmaz.

Namazda ezberinde olmayan bir yeri Kur’ân-ı Kerîm’i açıp ondan okumak 

Bu İmâm Ebû Hanîfe’nin görüşüdür. Onun iki talebesi ise, namazın bozulmadığını, ancak bunun mekruh olduğunu söylemişlerdir. Zira bunu yapmakta ehli kitaba benzeme olayı vardır. 

Namaz esnasında bayılarak veya sarhoş olarak bilincin yitirilmesi veya delirmek 

Suyu kullanabilen ancak suyu bulamadığından dolayı teyemmüm edip namaz kılan kimsenin, namaz kılarken abdest almaya yetecek miktarda su bulması 

Mesbûk olan memûmun imâmının, kasten olmasa bile kahkaha atması

Son oturuşta teşehhüd miktarı oturmadan önce mesbûk olan memûmun imâmının abdestini kasten bozması

Sabah namazını kılarken güneşin doğması

Rükünlerden bir rüknü imâmdan önce yapıp onunla birlikte veya selam vermeden önce iade etmeden namazdan ayrılmak

Namaz kılan kişi ve secde ettiği yerin arasından geçmekle (geçen kişi bayan olsa dahi) namaz bozulmaz. Ancak geçen kişi harama düşmüş olur. 

Yorum Yapın

Yapılan Yorumlar
Ahmet Reçber
Allàh ilminizi artırsın