FARZLARI YERİNE GETİRMEK VE HARAMLARDAN

KAÇINMAK

Her mükellefin, Allâh’ın farz kıldığı şeylerin hepsini yerine getirmesi farzdır. Bu farzları, Allâh’ın emrettiği gibi; rükünlerini ve şartlarını yerine getirerek ve onları bozacak şeylerden sakınarak eda etmesi de farzdır. 

Ayrıca her mükellefin, farzlardan birini terk edeni veya geçerli olmayacak şekilde yapanı gördüğünde; o kişiye bu ibâdetin doğrusunu emretmesi ve gücü yetiyorsa onu buna zorlaması farzdır. Aksi hâlde, yâni zorlamaktan ve emretmekten âciz ise kalbiyle inkâr etmesi farzdır. Bu da îmânın en düşük derecesidir, yâni Müslüman'ın aciz kaldığında yapabileceği şeylerin en azıdır.

Aynı şekilde mükellefin; haramların hepsini terk etmesi ve gücü yetiyorsa zorla olsa bile onları yapanı engellemesi farzdır. Bunlara gücü yetmiyorsa, kalbiyle inkâr (buğz) etmesi farzdır. 

Yorum Yapın

Yapılan Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış