İlim öğrenmek her Müslüman’ın üzerine farz kılınmıştır