Meleklerin Görevleri Nelerdir?

Allâh, meleklere bazı görevler verirler. Melekler Allân’ın kendilerine emrettiği şeylere asla itiraz etmez, emrolundukları şeyleri eksiksiz yerine getirirler. Meleklerin sayısı o kadar çoktur ki, sayılarını Allâh’tan başka kimse bilemez.
Allâh-u Teâlâ El-Muddessir Sûresi’nin 31. Ayet-i Kerîme’sinde şöyle buyuruyor:
﴿ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلا هُوَ ﴾
Anlamı: “Allâh’tan başka hiç kimse meleklerin sayısını bilemez.”
Bazı Melekler ve Görevleri Şu Şekildedir:
Cebrâil: Vahiy meleği.
Mikâil: Tabîat olaylarıyla görevli olan melektir.
Azrâil: Ruhları almakla görevli melektir.
İsrâfil: Sur’a üflemekle görevli olan melektir.
Münker ve Nekîr: Kabir sorgusuna çekecek meleklerdir.
Rıdvân: Cennet’ten sorumlu melektir.
Mâlik: Cehennem’den sorumlu melektir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir