ALLÂH’IN MAHLÛKATLARINI DÜŞÜNMEK

/
Allâh-u Teâlâ ”Âli-İmrân” Sûresinin 191. âyetinde…