tevhid

ALLÂH’A ÎMÂN

/
Hiçbir şeye benzemeyen, bir mekânda veya bütün mekânlarda…

ALLÂH EL-EVVEL’DİR, BAŞLANGICI YOKTUR

/
Allâh’ ın varlığının başlangıcının olmadığına…