Peygamberlerin “İsmet” Sıfatı

Peygamberlerin sıfatlarından birisi de İsmet sıfatıdır. Allâh-u Teâlâ, bütün Peygamberleri, hem Peygamberlikten önce ve hem de Peygamberlikten sonra küfürden, büyük günahlardan ve kıymet düşürücü küçük günahlardan korumuştur. Peygamberler tiksindirici hastalıklardan ve kötü ahlaktan da korumuştur. Hiçbir peygamber bir üzüm tanesini bile çalmaz. Haklarında hata (zelle) sayılan ve kıymet düşürücü olmayan bazı hatalara düşebilirler. Âdem Aleyhisselâm’ın yasaklanan ağaçtan yemesi bu duruma örnektir. Fakat kıymet düşürücü olmayan bir hataya düştüklerinde, başkaları onlara tâbi olmadan önce hemen tevbe ederler.

dinimislam
Gül Ahmed'im Yapayanlız gecelerde Anlamazki beni kimse Olacak sensin tek çare Dertlerime gül Ahmed'im Gül Ahmed'im gül Ahmed'im Canda canan Muhammed'im Kurban olsun canım tenim Gözlerine gül Ahmed'im İşte şuramdaki yaram Ah ne yapsam ne yapsam Senden başka yokki saran Kollarına gül Ahmed'im Geldim huzuruna senin İşte sağında Ebu Bekr'in Eridi bitti Ömer'in Yollarına gül Ahmed'im