PEYGAMBERLERE ÎMÂN

Peygamber: Allâh’ın, kulları arasından seçtiği ve vahiyle şereflendirerek İslâm dininin emir ve yasaklarını insanlara ulaştırmak üzere görevlendirdiği, belli sıfatlara sahip elçidir.

Peygamberler İki Kısma Ayrılırlar:

  1. Nebi ve Resûl olan peygamber: Yeni bir şeriatla gelen ve Allâh’ın razı olduğu tek hak din olan İslâm dinine davet etmekle emrolunmuş, seçilmiş ve belirli sıfatlara sahip olan kimsedir.

 

  1. Resûl olmayıp Nebi olan Peygamber: Kendisinden önceki Resûlün şeriatını tebliğ ederek Allâh’ın razı olduğu tek hak din olan İslâm dinine davet etmekle emrolunmuş, seçilmiş ve belirli sıfatlara sahip olan kimsedir.

Buradan anlaşılıyor ki:

  • Cinlerden ve Meleklerden Nebi yoktur.
  • Bütün Resuller ve Nebîler İslâm dinini tebliğ etmekle vazifelidirler.
  • Peygamberlik, erişilebilecek bir mertebe değildir.
  • Kadınlardan Peygamber yoktur.
dinimislam
Gül Ahmed'im Yapayanlız gecelerde Anlamazki beni kimse Olacak sensin tek çare Dertlerime gül Ahmed'im Gül Ahmed'im gül Ahmed'im Canda canan Muhammed'im Kurban olsun canım tenim Gözlerine gül Ahmed'im İşte şuramdaki yaram Ah ne yapsam ne yapsam Senden başka yokki saran Kollarına gül Ahmed'im Geldim huzuruna senin İşte sağında Ebu Bekr'in Eridi bitti Ömer'in Yollarına gül Ahmed'im