Meleklerin Görevleri Nelerdir?

Allâh, meleklere bazı görevler verirler. Melekler Allân’ın kendilerine emrettiği şeylere asla itiraz etmez, emrolundukları şeyleri eksiksiz yerine getirirler. Meleklerin sayısı o kadar çoktur ki, sayılarını Allâh’tan başka kimse bilemez.
Allâh-u Teâlâ El-Muddessir Sûresi’nin 31. Ayet-i Kerîme’sinde şöyle buyuruyor:
﴿ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلا هُوَ ﴾
Anlamı: “Allâh’tan başka hiç kimse meleklerin sayısını bilemez.”
Bazı Melekler ve Görevleri Şu Şekildedir:
Cebrâil: Vahiy meleği.
Mikâil: Tabîat olaylarıyla görevli olan melektir.
Azrâil: Ruhları almakla görevli melektir.
İsrâfil: Sur’a üflemekle görevli olan melektir.
Münker ve Nekîr: Kabir sorgusuna çekecek meleklerdir.
Rıdvân: Cennet’ten sorumlu melektir.
Mâlik: Cehennem’den sorumlu melektir.

dinimislam
Gül Ahmed'im Yapayanlız gecelerde Anlamazki beni kimse Olacak sensin tek çare Dertlerime gül Ahmed'im Gül Ahmed'im gül Ahmed'im Canda canan Muhammed'im Kurban olsun canım tenim Gözlerine gül Ahmed'im İşte şuramdaki yaram Ah ne yapsam ne yapsam Senden başka yokki saran Kollarına gül Ahmed'im Geldim huzuruna senin İşte sağında Ebu Bekr'in Eridi bitti Ömer'in Yollarına gül Ahmed'im