Kader'in Hayrına ve Şerrine İman

Kadere Îmân

Îmânın şartlarından birisi de Kadere îmân etmektir. Maalesef Peygamber...

Kadere İman

İmân esaslarından birisi de “Kadere îmân etmek”tir. Maalesef Peygamber...