RİDDE Her Müslüman’ın; imanını bozan ve İslâm’dan çıkmasına sebep olan Ridde’den koruması farzdır. Allâh bizi bundan korusun. Nevevî ve başka âlimler de buyurdular ki: “Ridde küfrün en çirkinidir.” Bu zamanda dikkatsizce konuşmak çokça yaygınlaşmıştır. Öyle ki bazıları küfür söz kullanarak ...

ZARÛRİ OLAN İTİKÂD BİLGİLERİ Her mükellefin, İslâm dîni üzere olması, bu dinde daima sebat etmesi ve üzerine farz olan hükümlerin yükümlülüğünü üstlenmesi farzdır. Mükellef olanın, kelime-i şehâdeti her hâlükârda bilmesi, ona inanması ve kâfir ise anında söylemesi farzdır. Müslümanın da ...

Hem Kur’ân’ın hem de bütün sahih hadis ve tarih kaynaklarının haber verdikleri; Peygamber Efendimizin büyük mucizelerinden birisi de İsrâ ve Miraç mucizesidir. Biz burada ilk önce Kur’an’daki ilgili ayetlerden ve sahih kaynaklardaki hadislerden ve rivayetlerden İsrâ ve Miraç mucizesinin nasıl ...

Kabir hayatı, dünya hayatıyla ahiret arasında bir köprü gibidir. Bu hayata berzah hayatı da denilir.  Kabir hayatı, hadisin ifadesiyle, “Ya Cennet bahçelerinden bir bahçe veya Cehennem çukurlarından bir çukurdur.” (İmâm Tirmizî) Ölüye Münker ve Nekîr melekleri kabir sorgulamasını yapar. Bunun ...

Îmânın şartlarından birisi de Kadere îmân etmektir. Maalesef Peygamber Efendimizin ﷺ vefatından günümüze kadar ortaya çıkan bazı kişiler ve gruplar kaderi inkâr etmişlerdir. El-Kamer Sûresi’nin 49. Âyet-i Kerîmesi’nin manası şöyledir: “Allâh her şeyi dilemesiyle yaratmıştır” El-Furkân Sûresi’nin 2. Âyet-i Kerîmesi’nin ...

  Evliya olan kimselere hâsıl olan olağanüstü olaylara keramet denir. Allâh-u Teâlâ Meryem aleyhesselâm hakkında şöyle buyuruyor:   ﴿ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّى لَكِ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ ...