Cehennem; Allâh-u Teâlâ’nın, kafirlerin ebediyen, büyük günahkâr olan bazı Müslümanların ise bir süre azaplandırmak için yaratmış olduğu yerdir. Cehennemin varlığına iman etmek farzdır. Cehennem şu anda var olup, ebediyen kalacaktır. Allâh-u Teâlâ, Kur’ân-ı Kerîm’de birçok Ayet-i Kerîme’de Cehennem hakkında şöyle ...

  Mîzan yani terazi; amellerin tartıldığı, ortasında bir direk ve her iki yanında birer kefenin bulunduğu büyük bir cisimdir. Mîzan’a, yani ahiret terazisine iman etmek farzdır.   Allâh-u Teâlâ El-A’râf Sûresi’nin 8. Ayet-i Kerîmesi’nde şöyle buyuruyor: ﴿ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ ...

Öncelikle, ölünün üzerine Kur’ân-ı Kerîm’i okumanın caiz olduğunu beyan edelim. Bu konuyla ilgili birçok Ayet-i Kerîme, hadisi şerif ve alim sözü bulunmaktadır. Allâh-u Teâlâ El-Hacc Sûresi’nin 77. Ayet-i Kerîme’sinde şöyle buyurmuştur: وَافْعَلُوا الْخَيْرَ Anlamı: “Hayır işleyin” Peygamber Efendimiz bir hadis-i ...

Kabrin nimetlerine iman etmek farzdır. Peygamber Efendimiz hadislerinde kabirdeki nimetlerden sözetmiştir. Kabir, Takî (Takva sahibi) Mü’minler için yetmişe yetmiş arşın genişlikte olur. Allâh yolunda şehit düşüp bu mertebeye ulaşan insanlar için Allâh’ın meşî’eti ile kabir genişler ve dolunaylı bir gecede, ...