Kabir hayatı, dünya hayatıyla ahiret arasında bir köprü gibidir. Bu hayata berzah hayatı da denilir.  Kabir hayatı, hadisin ifadesiyle, “Ya Cennet bahçelerinden bir bahçe veya Cehennem çukurlarından bir çukurdur.” (İmâm Tirmizî) Ölüye Münker ve Nekîr melekleri kabir sorgulamasını yapar. Bunun ...

Şahadet’in bu kısmının anlamı; “Dilimle itiraf ve kalbimle itikad ediyorum ki, Efendimiz Muhammed, şeriatına iman edip kendisine tâbi olsunlar diye bütün âlemlere yani cinlere ve insanlara Allâh’ın emriyle Rasûl olarak gönderilmiştir. Allâh’tan tebliğ ettiği bütün konularda sadıktır.” Allâh-u Teâlâ şöyle ...

Hiçbir şeye benzemeyen, bir mekânda veya bütün mekânlarda olmaktan münezzeh olan ve hiçbir şeye muhtaç olmayan Allâh’a hamd; Peygamberimiz Muhammed’e ﷺ, âline ve ashabına salât ve selâm olsun.   Günümüzde, Ehl-i Sünnet Vel Cemaat’ın inanç esaslarını doğru bir şekilde ele ...

Allâh’ ın varlığının başlangıcının olmadığına imân etmek farzdır. Allâh’ın ezeli oluşu, üzerinden çokça zaman geçmesi olarak anlaşılmamalıdır. Çünkü bir şeyin üzerinden çok zaman geçmesi, varlığının zaman ile değerlendirilmesi, varlığının başlangıcı her ne kadar eski olsa da o şeyin muhdes (sonradan ...

Mekândan, zamandan, cüz ve parçalardan münezzeh olan Allâh’a hamd olsun. Yüce Allâh’ı tenzih bayrağını kaldıran ve Allâh hakkında teşbih, tecsim gibi akılları bulandıran sözleri alaşağı eden Efendimiz Muhammed’eﷺ, Onun âline, ashabına ve Kıyamete kadar bağlılarına salât ve selâm olsun.   ...