Namazın Sevâbını Elde Etmenin Şartları

Allâh Subhânehû ve Teâlâ’dan beş vakit namazın sevâbını elde etmek için yukarıda bildirilenlerle beraber şu hususlar da şart koşulmuştur: 

Namaz kılarken kastın, sâdece Allâh’ın rızasını kazanmak olması

Namaz kılanın yediği, giydiği ve namaz kıldığı yerin helâl olması

Not: Huşû’un noksanlığı namazın sevabını eksiltir, fakat namazı bozmaz. 

Başkalarının yanında namazı mükemmel bir şekilde kılıp, yalnızken bunu böyle yapmayana, namazı mükemmel kılmanın değil, sâdece namazın aslının sevâbı verilir.

Yorum Yapın

Yapılan Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış