tanimak

ALLÂH’A ÎMÂN

Hiçbir şeye benzemeyen, bir mekânda veya bütün mekânlarda olmaktan mün...