kadere iman

Kadere Îmân

Îmânın şartlarından birisi de Kadere îmân etmektir. Maalesef Peygamber...