M İmama tâbi olanın, Cuma namazı ve cemâat ile kılınan diğer namazlarda şu hususları yerine getirmesi gerekir: Ayakta dururken imâmın önüne geçmemek Susarak imâmın kıraatını dinlemek İmâma uymadığı takdirde muhalefeti belli olacak fiili rükünler ve vâciplerde imâma tâbi olup, o ...

CEMÂAT NAMAZI Mükellef, hür ve mazereti olmayan erkeklerin beş vakit namazı cemaat ile kılmaları İmâm’a göre vâcibe yakın Sünnet-i Müekkede’dir; farz-ı kifâye olduğu da söylenmiştir. Bu kimselere, Cuma namazı kılınan şehirde ikamet ettikleri takdirde, Cuma namazını cemaat olarak kılmaları farz ...

Namazın Sevâbını Elde Etmenin Şartları Allâh Subhânehû ve Teâlâ’dan beş vakit namazın sevâbını elde etmek için yukarıda bildirilenlerle beraber şu hususlar da şart koşulmuştur:  Namaz kılarken kastın, sâdece Allâh’ın rızasını kazanmak olması Namaz kılanın yediği, giydiği ve namaz kıldığı yerin ...

NAMAZI BOZAN HALLER Namaz esnasında unutarak veya hükmü bilmemekten dolayı olsa da, anlamı olmayan bir kelime dahi konuşmak  Eğer konuşma, kendi sesini işitecek seviyede ve son oturuşta teşehhüd miktarı oturmadan önce olursa namaz bozulur. Affedilmemiş necâseti taşımak İnsanların gündelik ve ...

Necasetten Tahâretlenmek ve Namazın Diğer Şartları Namazın şartlarından bazıları da şunlardır: Müslüman olmak  Bedenin, kıyafetin, namaz kıldığı yerin necâsetten arınık olması. Tabi ki bu durumlarda âlimlerin belirlediği tafsilat vardır.  Cepte taşınan şişe gibi kişinin üzerinde taşıdıklarının necis olmaması  Gözle görülen ...

Hades Sebebiyle Haram Olan Şeyler Abdestsiz olana yapması harâm olan şeyler şunlardır: Namaz kılmak Tavaf etmek Kur’ân-ı Kerîm’i taşımak Kur’ân-ı Kerîm’e dokunmak. Ancak Mushaf, bitişik olmayan kılıfın sapından taşınabilir.  Mümeyyiz olan çocuğun Kur’ân-ı Kerîm’e, eğitim maksadıyla dokunmasına izin verilir. Cünüp ...