ORUÇLA İLGİLİ, DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLAR 1. Yanlış Söz: Diyorlar ki: “Bir kimsenin, akşam vakti girdikten ve ertesi günün orucu için niyet ettikten sonra bir şey yemesi veya içmesi câiz değildir.” Doğrusu: Bir kimse iftardan sonra bir sonraki günün orucuna niyet ...

Oruçluya Mekrûh Olmayan Şeylerden BAzıları Meninin gelmeyeceğinden emin olup hanımını öpmek ya da dokunmak. Ancak meninin gelmeyeceğinden emin değilse ve onu öperse meni gelmese bile harâma düşmüş olur. Sürme kullanmak Yaş da olsa misvak kullanmak hem mekrûh değil, hem de ...

Mİ’RÂC Mi’râc reddedilemez derecede sahîh olan Hadîs-i Şerîf’lerle sabittir. Fakat Kur’ân-ı Kerîm’de bu konuyla ilgili açık bir Âyet yoktur. Ancak bu konuyla ilgili açığa yakın bir Âyet-i Kerîme vardır.  Allâh-u Teâlâ Kur’ân-ı Kerîm’de şöyle buyuruyor: ﴿وَلَقَدْ‭ ‬رَاٰهُ‭ ‬نَزْلَةً‭ ‬اُخْرٰى﴾‭ ‬﴿‭ ...

ORGANLARIN GÜNAHLARI Kalbin Günahlarının bazıları şunlardır: Hayırlı amellerde riyakârlık etmek Hayırlı amelleri insanlar için, yani insanların kendisini övmesi için yapmak riyadır ve riya amelin sevabını yok eder.   Ucub Yani yaptığı ibadetleri kendisinden bilip, bunların Allâh’ın muvaffak kılmasıyla olduğunu hatırlamaktan ...

Allâh’a ve Allâh’ın bildirdiklerine iman etmek Allâh’ın rasûlüne ve onun bildirdiklerine iman etmek İhlaslı olmak, yani ibadetleri sadece Allâh rızası için yapmak İşlenen günahlardan dolayı pişmanlık duymak Allâh’a tevekkül etmek Her an, Allâh’ın bizden haberdar olduğunun bilincinde olmak Allâh’tan razı ...

Canlı olarak doğan her Müslüman ölünün yıkanması, kefenlenmesi, cenâze namazının kılınması ve defnedilmesi farz-ı kifâyedir. İmâm Ebû Yûsuf’a göre, düşük sonucu ölü doğan kimse ise, yıkanır, kefenlenir ve defnedilir. Ancak bütün rivayetlerin ittifakıyla cenaze namazı kılınmaz.  İmâm Muhammed’e göre ise ...