allaha iman

ALLÂH’A ÎMÂN

Allâh’a Îmân: Allâh’a ve O’nun bildirdiği her şeye teslimiyetle inanma...