Semavi Kitaplara İman

Allâh’ın Rasûllerine indirilen semavi kitaplara iman etmek farzdır. Semavi kitapların sayıları çoktur. En tanınmışları; Kur’ân-ı Kerim, Tevrat, İncil ve Zebur’dur.
İmam İbn-i Hibbân’in rivayet ettiği hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz, Semavi kitapların sayısının 104 olduğunu bildirmiştir. Yine İmam Şemsuddin Er-Ramli, Semavi kitapların sayısının 104 olduğunu zikretmiştir. 104 kitaptan 4’ü büyük semavi kitaplar; Kur’ân-ı Kerîm, İncîl, Tevrat ve Zebur’dur. Diğer 100 kitap ise, indirilmiş suhuf olarak bilinmektedir. Bu 100 sayfanın hangi peygamberlere indirildiği konusunda farklı rivayetler söz konusudur.
4 büyük semavi kitap şu peygamberlere indirilmiştir:
Kur’ân-ı Kerîm: Muhammed Aleyhisselâm
İncîl: Îsâ Aleyhisselâm
Tevrat: Mûsâ Aleyhisselâm
Zebur: Dâvûd Aleyhisselâm

dinimislam
Gül Ahmed'im Yapayanlız gecelerde Anlamazki beni kimse Olacak sensin tek çare Dertlerime gül Ahmed'im Gül Ahmed'im gül Ahmed'im Canda canan Muhammed'im Kurban olsun canım tenim Gözlerine gül Ahmed'im İşte şuramdaki yaram Ah ne yapsam ne yapsam Senden başka yokki saran Kollarına gül Ahmed'im Geldim huzuruna senin İşte sağında Ebu Bekr'in Eridi bitti Ömer'in Yollarına gül Ahmed'im