Muhakkak ki İslâm Dîninde kişiyi felâha erdiren güzel ameller vardır. Bunlardan bazıları Kur’ân-ı Kerîm ve Hadîs-i Şerîfler’de bizzat, bazıları da mânen zikredilmiştir. Mevlid-i Şerif’i kutlamak da câiz olan ve sevap kazandıran bir ameldir. Bazı kesimlerin dediği gibi “Mevlidi kutlamak bidattir ve ...

ORUÇLA İLGİLİ, DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLAR 1. Yanlış Söz: Diyorlar ki: “Bir kimsenin, akşam vakti girdikten ve ertesi günün orucu için niyet ettikten sonra bir şey yemesi veya içmesi câiz değildir.” Doğrusu: Bir kimse iftardan sonra bir sonraki günün orucuna niyet ...

RAMADÂN AYININ BEREKETİ Mübârek Ramadân ayı orucunu tutmak büyük bir ibâdettir. Sevâbının ne kadar olduğunu Allâh’tan başka kimse bilmez. Bu ibâdete, belirli özellikler verilmiştir. Bunlardan biri, İmâm Buhârî’nin rivâyet ettiği şu Hadîs-i Kudsî’dir. Peygamber Efendimiz ﷺ bu Hadîs-i Şerîf’te buyurdu ...

FİTRE ZEKÂTI  Her hür Müslüman’ın; borcundan, giyiminden, barınacağı yerden, evi için gerekli olan eşyalardan, atından, hizmet için olan kölelerinden ve ailesi için gerekli olan ihtiyaçlardan, zekât nisâbından fazla malı olup, Ramadân bayramının fecrine ulaşmış ise, fitre zekâtı vermesi farzdır. Kendisi, ...

Aşûre günü ve Arefe günü oruç tutmak sünnettir. Peygamber Efendimiz’e ﷺ‭ ‬bu iki günde tutulan oruç hakkında sorulduğunda buyurdu ki: يُكَفِّرُ‭ ‬السَّنَةَ‭ ‬الْمَاضِيَةَ‭ ‬وَالْبَاقِيَةَ Anlamı: “Geçmiş yıldaki günâhları (küçük günâhları) silinir. ” Şaban ayının 15. günü oruç tutmak nâfile oruçlarındandır.  ...

Akşam vaktinin girdiğinden emin olduktan sonra geciktirmeden hemen orucu açmak  Televizyon ya da radyoda okunan ezâna dayanıp, orucu açmak güvenli değildir. Geçmişte olduğu gibi, bugün de  vakit girmeden ezan okuyanlar olabiliyor. İmâm Buhârî’nin rivâyet ettiğine göre, Peygamber Efendimiz’in ﷺ bir ...